Εταιρία


Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ απαρτίζεται από ένα κράμα κυρίαρχων συστατικών, εσωκλείοντας έτσι την Συνέπεια, Ευθύνη, Φιλομάθεια και Αγάπη για την δραστηριότητά μας. Με άλλα λόγια η πολυετής αποκτούμενη πείρα, μας δίδαξε ότι η «συνεπής» τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, των προδιαγραφών και της ποιότητας ενός έργου, προαπαιτεί την βαθιά «ευθύνη» στην βέλτιστη ικανοποίηση του τελικού αποτελέσματος. Άδολος αρωγός στην προσπάθεια αυτή, τίθεται πρωτίστως η καλοδεχούμενη «φιλομάθεια» στις όποιες εξελίξεις του κλάδου, πλαισιωμένη από την «αγάπη» για την δουλειά μας.

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ, συντελώντας καταλυτικά στην αδιάκοπη ανάπτυξη και πρόοδό μας, βασίζονται στα ακόλουθα θεμελιώδη και απαράβατα από εμάς στοιχεία:

  • Δημιουργία συνεργασιών αμφίδρομης εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας, με γνώμονα την τεκμηριωμένη αλήθεια ανά πάσα στιγμή.
  • Σεβασμός στον συνεργάτη και το στελεχιακό του δυναμικό.
  • Πρότυπη αντιμετώπιση του χώρου ευθύνης μας, σαν να είναι δικός μας.
  • Αυτοδέσμευση για συνεχώς ποιοτικότερες υπηρεσίες με συνέπεια.
  • Άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε παρουσιαζόμενου προβλήματος, συνοδευόμενη από θετική διάθεση για σωστή επίλυση.
  • Ορθολογική αξιολόγηση των παραμέτρων του έργου, προσφέροντας ισόρροπη σχέση μεταξύ τιμής και ποιότητας υπηρεσιών.
  • Εξασφάλιση άριστων συνθηκών εργασίας στο προσωπικού μας, διασφαλίζοντας έτσι την μέγιστη απόδοσή του.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ εμπεριέχει ικανούς και πεπειραμένους ανθρώπους. Η επαναλαμβανόμενη και επιμελής κατάρτιση τους, υπό την επιτήρηση μας, σε συνδυασμό με την πρωτοποριακή τεχνογνωσία που αποκτούν, μέσω του σύγχρονου εξοπλισμού μας, συμβάλει με Συνέπεια και Ευθύνη στην επικύρωση των υψηλών ποιοτικών υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Εξασφαλίζουμε την συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού μας στα ακόλουθα:

  • στις νέες μεθόδους καθαρισμού
  • στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας
  • στον ορθό  χειρισμό εργαλείων και μηχανημάτων

Επίσης, αναλαμβάνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη την ασφάλιση  του προσωπικού μας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και μερικούς από τους συνεργάτες μας: