Διαχείριση Κλειστών Χώρων


Απουσιάζετε για μεγάλο χρονικό διάστημα; Είναι κλειστό και υποχρεώνεστε σε άλλους;

Λογικό, όταν δεν μπορείτε από μόνοι σας.

Η υπηρεσία μας, Διαχείριση Κλειστών Χώρων, μπορεί να σας αντικαταστήσει, αναλαμβάνοντας και ελέγχοντας τις υποχρεώσεις ενός κτιρίου όπως:

  • Τακτικός καθαρισμός
  • Εξόφληση λογαριασμών
  • Παρουσία σε συνελεύσεις
  • Άμεση επέμβαση σε έκτακτες περιπτώσεις
  • Απόφραξη κεντρικής αποχέτευσης
  • Οπτικός έλεγχος εξωτερικά του κτιρίου
  • Καθαρισμός και συντήρηση κήπων