Τεχνική Υποστήριξη


Η AxtidaClean με το εξεικευμένο προσωπικό και τους κατάλληλους συνεργάτες αναλαμβάνει εσωτερικά και εξωτερικά του κτηριού:

Επισκευή, αντικατάσταση:

  • υδραυλικά, αποχετεύσεις
  • καλοριφέρ,ηλεκτρικά

Απεντομώσεις:

  • ιδιώτες, επιχειρήσεις, κοινόχρηστοι χώροι

Καθαρισμός:

  • Ακάλυπτου χώρου, φωταγωγού, υπογείου, αποθήκης